Elsi Adajew


EDITOR
DESCRIPTION_VI
Tốt nghiệp khóa học thứ sáu của Học viện những nhà ngoại giao trẻ (Akademia Młodych Dyplomatów). Ở Sintar, anh dạy tiếng Anh trước khi chuyển sang dạy môn tin học. Anh thường xuyên được hỏi ý kiến về văn hóa của Czecznia và tham gia các hoạt động giúp đỡ người tị nạn. Hiện anh làm việc tại Sintar.
Các tiểu luận
2010-11-17