Giovanni Genco


EDITOR
DESCRIPTION_VI
Cử nhân Chính trị học tại ĐHTH la Sapienca ở Roma. Sống tại Vacsava từ năm 2007. Anh là người đồng sáng lập Hội "Italiani In Polonia" (Hội người Ý tại Ba lan). Chơi gitar bass trong ban nhạc Ba lan - Ý mang tên Slajd và viết lời cho các bài hát, cả tiếng Ý lẫn tiếng Ba lan.