Hana Umeda


EDITOR
DESCRIPTION_VI
Học múa nihon buyo dưới sự hướng dẫn của nghệ sỹ nổi tiếng Nishikawa Fukushino, theo trường phái Nishikawa-ryu tại Tokio. Cô cho rằng múa là nơi gặp gỡ của hai tổ quốc của mình.
Các tiểu luận