Hijran Aliyeva


EDITOR
DESCRIPTION_VI
Nhà báo, cử nhân khoa Văn hóa học ĐHTH Vacsava, hiện đang làm luận án tiến sỹ tại Viện Hàm lâm khoa học Ba lan. Chị là người đồng sáng lập Trung tâm văn hoá - thông tin Azerbaijan tại Ba lan năm 2001 và là giám đốc Ngôi nhà Kaukaz tại Ba lan. "Không có điều gì lại không làm được cả. Công dân vùng Kaukaz cần có sự hòa hợp giữa các dân tộc cùng sống tại đây. Ngôi nhà Kaukaz chính là quá khứ đã bị lãng quên, tương lai hòa bình và những công việc của ngày hôm nay. Chúng ta cần quan tâm, cần thực hiện điều đó".