Ifi Ude


EDITOR
DESCRIPTION_VI
Ifi Ude (tên thật là Diana Ifeoma Ude) sinh vào mùa thu năm 1986 tại Enugu, Nigeria. Tên của thành phố này là theo tiếng Ibo, có nghĩa là "Thành phố trên đồi".

Khi 3 tuổi rưỡi, Ifi Ude đến Ba lan, đất nước của mẹ đẻ của mình. Điều này đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của cô. Từ xứ sở của thời thơ ấu, nóng bỏng, đầy mầu sắc và mùi vị, cô đến một đất nước, nơi chế độ tư bản mới được thành lập, nơi cô sống với bà của mình.