Ify Nwamana


EDITOR
DESCRIPTION_VI
Người Nigeria, sinh năm 1970, sống tại Vacsava từ năm 2005. Anh là cử nhân Anh ngữ, đã có thời gian dậy tiếng Anh tại châu Phi, châu Á và châu Âu. Công việc đầu tiên của anh tại Ba lan là ở Sân vận động Mười Năm. Những trải nghiệm tại đây được anh chia sẻ trong cuốn sách "Sân vận động. Những cuộc đấu của quỷ".
Các tiểu luận