Katarzyna Czerwonogóra


EDITOR
DESCRIPTION_VI
Nhà xã hội học, nghiên cứu các hoạt động của phụ nữ Do thái và vấn đền giới tính trong lịch sử. Cô đến Vacsava từ Kraków, nơi cô đồng sáng lập Hội người Do thái Czulent và theo dõi những hoạt động của các nhà giải phóng phụ nữ trong khuôn khổ dự án Đường mòn Phụ nữ Kraków. Hiện nay, cô là thành viên của Hiệp hội thanh niên Do thái Ba lan, đi xe đạp và tìm hiểu tính chất đa văn hóa của thủ đô. Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo dài gần hai năm tại Akademia Trainingu Antydyskryminacyjnego (ATA - Học viện huấn luyện chống sự phân biệt) tại Willa Decjusza (chương trình học gần dài hai năm) và nhiều lần tham gia giảng dậy, cô cùng các cô gái từ ATA sáng lập ra Quỹ fundAKCJA để tổ chức thực hiện các dự án riêng. Ngoài ra cô tham gia nghiên cứu trong dự án của Trung tâm nghiên cứu xã hội học tại Berlin. Katarzyna thích Vacsava vì thành phố có nhiều công viên và quảng trường, tuy rằng người ta đã phung phí những địa điểm này thành chỗ đỗ xe.