Linas Domarackas


EDITOR
DESCRIPTION_VI
Sinh ngày 24 tháng Tư năm 1967 tại Litwa. Sau 11 năm theo học, anh tốt nghiệp Trường Nghệ thuật ở Szawle, Litwa năm 1985. Từ 1988 - 1991 anh học hội họa mầu nước dưới sự hướng dẫn của nghệ sỹ Birute Gilyte tại Vilnius. Sau đó anh theo học trường Mỹ thuật Vacsava trong những năm 1991 - 1994. Là một tài năng toàn diện, sáng tác nghệ thuật trong hội họa, thiết kế đồ họa, điêu khắc, phù điêu, điêu khắc cỡ nhỏ, thiết kế sân khấu kịch nói cũng như các tác phẩm có tinh chất minh họa, trong đó có tranh áp phích. Các tác phẩm của anh nằm trong nhiều bộ sưu tập cá nhân tại Ba lan, Litwa, Đức, Pháp, Hà lan, Thụy sỹ, Ý, Úc, Philipin, Cambodia, Canada, Columbia, Wenezuela, Mỹ và Na uy.