Luis Escobedo


EDITOR
DESCRIPTION_VI
Snh ra và lớn lên tại Trujillo, Peru. 10 năm gần đây anh sống ở nước ngoài, trong đó 2 năm rưỡi năm tại Ba lan. Anh đang viết luận án tiến sỹ tại ĐHTH Vacsava. Đồng thời là giọng hát chính của ban nhạc hard rock Yoga Terror.