Maged Sahly


EDITOR
DESCRIPTION_VI
Anh người Palestin sống tại Ba lan 25 năm nay. Anh là nhà báo làm việc cho truyền thông Ả rập tại Ba lan. Dịch giả các cuốn sách của các nhà văn Lesmian và Norwid sang tiếng Ả rập. Nhà thơ, một người mơ mộng, thích du lịch nhưng anh cảm thấy dễ chịu nhất ở chính Vacsava. Đây là nơi anh luôn luôn muốn trở về sau những chuyến đi. Anh còn có nhiều tài năng chưa được khám phá, trong đó dở nhất là năng khiếu nhẩy.
Các tiểu luận