Marta Gonçalves


EDITOR
DESCRIPTION_VI
Chị lớn lên trong gia đình Ba lan - Brazil. Nhà của chị lúc nào cũng rất nhiều bè bạn từ Brazil, những người đã biết nhảy samba từ khi mới học đi. Chị là người dạy nhảy samba (ví dụ tại trường Salsa Libre). Chi biểu diễn với Samba Axé Bahia Show, nhóm quảng bá nghệ thuật múa và văn hóa Brazil. Ngoài ra chị cũng tham gia biểu diễn với nhóm nhạc reggea Labios del Fuego.