Ngô Văn Tưởng


EDITOR
DESCRIPTION_VI
Tốt nghiệp ngành đóng tầu tại Viện Tầu thủy, ĐHBK Szczecin. Anh sống ở Vacsava 10 năm nay. Sống bằng nghề kinh doanh. Trong thời gian rỗi là nhà nhiếp ảnh, nhà báo. Biên tập viên của tờ Đàn Chim Việt.
Các tiểu luận