Paweł Łoza


EDITOR
DESCRIPTION_VI
Anh là người Ukraina, nhà báo của tờ "Nasze Słowo" (Từ ngữ của chúng ta) - tạp chí văn hóa - xã hội xuất bản hàng tuần của người Ukraina tại Ba lan. Tốt nghiệp khoa tiếng Ukraina trường ĐHTH Vacsava. Từ năm 2002 anh tham gia dàn đồng ca nam của người Ukraina mang tên "Żurawli". Trong nhiều năm gần đây, anh là thành viên Hiệp hội "MY", hoạt động quảng bá văn hóa các nước lân cận phía Đông Ba lan tại Vacsava. Nếu có thời gian rỗi, anh dành để thu hoạch dâu tây tại Kaszuby.