Stephano Sambali


EDITOR
DESCRIPTION_VI
Anh là người Tanzania, sinh ra tại vùng Tabora. Anh đến Ba lan đầu thập kỷ 1990, hiện định cư tại Vacsava. Steve là một người hoạt động tích cực quảng bá cho văn hóa Tanzania và các nước châu Phi khác. Tham gia tổ chức các sự kiện văn hóa giới thiệu truyền thống âm nhạc, nghệ thuật và thậm chí nghệ thuật ẩm thực của các nước châu Phi. Hiện nay anh là cộng tác viên của các đài phát thanh. Anh còn hiện diện trên các chương trình truyền hình có đề tài liên quan đến châu Phi. Anh là đồng tác giả của cuốn "Nói về trẻ em châu Phi cho trẻ em Ba lan như thế nào" dành cho các giáo viên Ba lan.