Tania Reut


EDITOR
DESCRIPTION_VI
Chị đến Vacsava tháng Mười năm 2012 học cao học tại ĐHTH Vacsava. Là người thành phố Minsk, Belarus và đã có thời gian làm việc tại một tạp chí của Belarus trên cương vị biên tập viên nghệ thuật. Tại Vacsava, Tania Reut theo học nhiếp ảnh báo chí. Chị quan tâm đặc biệt đến mỹ thuật và cơ sở hạ tầng của không gian thành phố. Ngoài ra, thiết kế đồ họa, xuất bản, phim ảnh và các hình thức sáng kiến xã hội là các chủ đề được chị yêu thích và quan tâm để viết.