Wvarwzeky-Wez Kombo-Bouetoumoussa


EDITOR
DESCRIPTION_VI
Sinh ra tại thành phố Pionte Noir (Điểm đen) tại Công gô (Congo Brazzaville), bên bờ Đại tây dương. Nghề nghiệp: thợ điện tử, nhà kinh doanh, người truyền đạo, nhà ngoại giao, diễn viên. Sở thích của anh là nấu ăn, hát, múa, đạp xe. Anh sống tại Ba lan từ 26.9.2002. Là sinh viên ĐHBK, ĐHTH Kraków, ĐHTH Vacsava, EAD, AD. Anh sống tại Vacsava từ 25.6.2006 với Kombus, con trai 7 tháng tuổi. Anh nói rằng Vacsava chính là mẹ của đứa bé, là nguồn cảm hứng cho những bài viết của anh.