Wystawa 'Superbaby' jest prezentacją malarstwa pięciu artystek: Lili Fijałkowskiej (Polska), Anitty Rotter-Pucz (Polska), Krystyny Rudzkiej-Przychoda (Polska), Jekatieriny Sokołowej-Zyzak (Rosja), Jolanty Teisersyte-Stoskiene (Litwa).
Wystawie towarzyszy pokaz fotografii (portretów) autorstwa Elżbiety Lempp. Akt kobiecy, jeden z najwdzięczniejszych tematów obrazów malowanych przez mężczyzn.
Przez setki lat był jednym z najbardziej ekscytujących tematów i sposobów istnienia kobiet w sztuce. Przechodził wielką rewolucję, zmieniał się zgodnie z duchem kolejnej epoki, by wreszcie pokazać to, co dla nas - ludzi XXI wieku - interesujące i ... zabawne, bowiem wnosi spokój w rozchwiany świat współczesnych przeżyć i obciążeń. W Galerii Elektor zostaną zaprezentowane akty kobiece malowane przez... kobiety. I chociaż kobiety zazwyczaj podchodzą do kwestii piękna swego ciała nadspotykanie poważnie, ta prezentacja traktowana jest przez same artystki 'pół-żartem pół -serio'.

Impulsem do powstania grupy 'Superbaby' było spostrzeżenie niewątpliwej odmienności odczuwania rzeczywistości przez kobiety i mężczyzn, utrwalania i przekazywania związanych z tym emocji i przemyśleń. Ukazanie otaczającego świata oczyma kobiet parających się twórczością artystyczną i posiadających już własny, samodzielny dorobek - stanowiło niewątpliwie wielką pokusę. Przy czym, co istotne, członkinie tej grupy zachowały swoją odrębność, osobiste podejście do przedstawianych treści, stosowanej techniki, formy i kolorystyki, będące rezultatem ich dotychczasowej twórczości. Nieprzypadkowo tematem pierwszej wspólnej wystawy jest kobiecy akt. Stał się on punktem wyjścia, pretekstem do ukazania spojrzenia na życie, przyrodę i rzeczywistość istniejącą wokół.
Katia Sokołowa-Zyzak


wystawa czynna:
  • poniedziałek - piątek: 10.00 - 18.00
  • sobota:12.00 - 18.00


Galeria Elektor
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki
ul. Elektoralna 12


www.mckis.waw.pl