Wernisaż Karoliny Breguły i Marko Lulića 'Nic z tego nie będzie' ('Daraus wird nichts')

Wspólnym polem zainteresowań artystów Karoliny Breguły (Polska) i Marko Lulića (Austria)  jest znaczenie i porażka realizacji szeroko rozumianych utopii, zarówno w dziedzinie sztuki, jak i relacji społecznych. Idee, o których urzeczywistnieniu śniono kiedyś po obu stronach 'żelaznej kurtyny' dziś okazują się kruche i słabe, albo ujawniają swoje kolejne ciemne oblicza. Marko Lulić bada potencjał sztuki, jako narzędzia zmiany, interesują go szczególnie pomniki i realizacje w przestrzeni publicznej w krajach postkomunistycznych. Naznaczone piętnem systemu, który odniósł porażkę, monumenty, interpretuje w kontekście uniwersalnych idei, pyta, czy ich urzeczywistnienie jest jeszcze możliwe. W pracach Karoliny Breguły odnajdujemy podobne zagadnienia oraz odniesienia do historii sztuki współczesnej. Artystkę interesuje moment spotkania dzieła z życiem realnym, jego interpretacja przez społeczeństwo oraz aktualność wartości, które niesie sztuka.

Obu twórców łączy różnorodność używanych środków: fotografii, filmu, instalacji czy performance oraz odrobina ironii  i dystansu do “post-utopijnej” rzeczywistości i samej sztuki.

Wstęp wolny

Austriackie Forum Kultury
ul. Próżna 7/9