Polsko-ukraiński portal 'Port Europa' zachęca do nauki języka ukraińskiego. Nie jest on trudny, wbrew powszechnemu przekonaniu jest w większym stopniu zbliżony do języka polskiego, niż do rosyjskiego. Problemem dla osób nie mających wcześniej kontaktu z ukraińskim czy rosyjskim może być jedynie cyrylica, dlatego dla ułatwienia i uwidocznienia podobieństw polsko-ukraińskich, ukraińskie słowa zapisywane są w transliteracji w polskim alfabecie.

Kurs składa się z kilkunastu lekcji, wysyłanych automatycznie co kilka dni na podany adres e-mailowy. Korzystanie z niego jest bezpłatne, użytkownik może też w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania kolejnych wiadomości.

Na kurs można się zapisać przez formularz, dostępny pod adresem www.porteuropa.eu/ukrainski

Największy nacisk na kursie jest położony na przedstawieniu podobieństw między językiem polskim i ukraińskim, których zrozumienie ułatwia naukę. Często jest tak, że zamieniając pewne głoski w polskim słowie na inne według określonego klucza, jesteśmy w stanie domyśleć się, jak dane słowo będzie brzmiało po ukraińsku. Przykładowo, polskie ą czy ę 'zamienia się' na ukraińskie u (ząb – zub, dąb – dub, wędka – wudka), a tam gdzie w języku polskim jest ó, w ukraińskim jest i (Kraków – Krakiw, Lwów – Lwiw, żubrówka – zubriwka). Odkrywanie takich intuicyjnych podobieństw sprawia, że nauka jest łatwa i przyjemna – język ukraiński jako spokrewniony z polskim jest dużo łatwiejszy do nauczenia w porównaniu z np. rosyjskim, a podstawy można opanować już po dwóch miesiącach nauki.

Uzupełnieniem kursu jest grupa 'Wspólna nauka języka polskiego i ukraińskiego' na portalu społecznościowym Goldenline. Grupa łączy Polaków uczących się ukraińskiego i Ukraińców uczących się polskiego, którzy wzajemnie pomagają sobie w nauce obu języków. Więcej na temat grupy i jej zasad można przeczytać pod linkiem: http://porteuropa.eu/ukraina/jezyk/5579-goldenline-wspolna-nauka

Organizatorzy podkreślają, że w dzisiejszych czasach sama znajomość języka angielskiego to za mało, by znaleźć dobrą pracę. Co prawda Ukraina nie jest celem wyjazdów zarobkowych Polaków (migracja odbywa się w przeciwnym kierunku), ale ze względu na liczne i wciąż wzrastające kontakty polsko-ukraińskie znajomość języka ukraińskiego z pewnością jest atutem, pozwalającym wyróżnić się na niełatwym rynku pracy. Przede wszystkim jednak nauka języka ukraińskiego to dobra zabawa, a także wyraz szacunku i sympatii wobec narodu ukraińskiego i kolejny krok w stronę budowania dobrosąsiedzkich relacji między Polską a Ukrainą, które nie zawsze były łatwe. Na ukraińskiej wersji językowej portalu 'Port Europa' funkcjonuje także analogiczny bezpłatny kurs internetowy języka polskiego, z którego skorzystało już kilkadziesiąt tysięcy osób.

 

http://www.porteuropa.eu/ukrainski