Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Wydział Wzornictwa ASP, Austel-lungsdesign und Szenografie HfG Karlsruhe oraz grupa projektowa Centrala i Kooperative für Darstellungspolitik zapraszają studentów Wydziału Wzornictwa ASP i Austel-lungsdesign und Szenografie HfG Karlsruhe na warsztaty z projektowania wystaw.

Warsztaty skierowane do studentów Wydziału Wzornictwa ASP i Austellungsdesign und Szenografie HfG Karlsruhe prowadzone przez projektantów z grupy projektowej Centrala i Kooperative für Darstellungspolitik będą poświęcone zagadnieniu display tools. Pod tym pojęciem kryje się szeroki repertuar narzędzi: działań plastycznych i metod pracy z przestrzenią, które służą projektantom wystaw do wzmacniania doświadczenia eksponowanych obiektów. Nie są to wyłącznie ekspozytory, struktury bezpośrednio służące eksponowaniu obiektów, ale wszelkie działania plastyczne i przestrzenne, którą współtworzą doświadczenie wystawy. Narzędzi tych będziemy szukać w historii wystawiennictwa, analizując projekty takich tworców jak Stanisław Zamecznik, Oskar Hansen czy Hannes Meyer. Będziemy przyglądać się stosowanym przez nich narzędziom (takim jak fotomural, fryz foto-graficzny, relief przestrzenny, esej wizualny, etalaż, aktywna/pasywna podłoga i wiele innych) i analizować je przez tworzenie własnych narzędzi ekspozycyjnych.

Warsztaty odbywają się w języku angielskim.

Warsztaty zostały zorganizowane dzięki wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Serdecznie dziękujemy Wydziałowi Wzornictwa ASP za pomoc w ich re-alizacji.


Koncepcja
Tomasz Fudala
Aleksandra Kędziorek
Aaron Werbick


Koordynacja
Iga Winczakiewicz

Prowadzący
Simone De Iacobis
Tomasz Fudala
Małgorzata Kuciewicz
Katarzyna Jeżowska
Andreas Müller
Markus Miessen
Aaron Werbick

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie,
ul. Emilii Plater 51

www.artmuseum.pl