Żydowski Instytut Historyczny zaprasza na spacery edukacyjne. 18 września, w 70. rocznicę odnalezienia pierwszej części archiwum będą miały miejsce dwie wycieczki edukacyjne, w których przybliżona zostanie postać patrona ŻIH,  Emanuela Ringelbluma.

8 września 1946 r. spod gruzów domu przy Nowolipkach 68 na terenie dawnego getta wydobyto dziesięć metalowych skrzynek o wymiarach 15 x 30 x 50 cm. Papiery w skrzynkach były wilgotne, trudne do rozdzielenia, częściowo przeżarte pleśnią, ze śladami rdzy po spinaczach. Była to pierwsza z odnalezionych dwóch części konspiracyjnego Archiwum Getta Warszawskiego, potocznie nazywanego Archiwum Ringelbluma.

W 70. rocznicę tych wydarzeń przypomniana zostanie postać Emanuela Ringlebluma —  twórcy grupy Oneg Szabat, która przez ponad dwa lata pracowała nad dokumentacją życia w getcie warszawskim oraz Zagłady Żydów polskich. 

18 września 2016 roku ŻIH zaprasza na dwie wycieczki edukacyjne 'Warszawa śladami Emanuela Ringlebluma':

11:00 – spacer edukacyjny

17:00 – wycieczka rowerowa

 

Żydowski Instytut Historyczny
ul. Tłomackie 3/5

Link do wydarzenia na stronie organizatora