Żydowski Instytut Historyczny zaprasza na pierwsze w tym roku akademickim seminarium naukowe poświęcone tematowi: 'Pierwsza wojna światowa w historiografii żydowskiej'. Spotkanie poprowadzi dr hab. Jolanta Żydnul.

Pierwsza wojna światowa nigdy nie była w światowej historiografii żydowskiej ważnym tematem. Zanim mogła stać się przedmiotem poważnego namysłu historyków żydowskich, wybuchła II wojna światowa, a potem Holokaust i syjonizm zdominowały na długie lata badania historyczne. Być może dlatego żydowska historiografia prezentowała skrajnie odmienne ujęcia i oceny znaczenia tego okresu dla historii Żydów.

Referat ma na celu pokazanie tych narracyjnych różnic na przykładzie starszych opracowań, jak również trendów interpretacyjnych, które pojawiły się w ostatnim czasie w związku z obchodami stulecia wybuchu I wojny światowej.

 

Wstęp wolny!

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma
ul. Tłomackie 3/5
www.jhi.pl

Link do wydarzenia na stronie organizatora