Żydowski Instytut Historyczny zaprasza na seminarium poświęcone zagadnieniu książeczek legitymacyjnych Żydów warszawskich. Spotkanie poprowadzi dr Zofia Borzymińska.

W 1818 roku administracja Królestwa Polskiego zaczęła zaopatrywać ludność w dowody tożsamości, początkowo w formie zaświadczeń zwanych 'przesiedleniami', później zaś książeczek legitymacyjnych. Otrzymywali je – a przynajmniej w założeniu mieli otrzymywać – wszyscy, bez względu na narodowość, wyznanie, płeć i miejsce zamieszkania. Jednak tylko dla żydowskich mieszkańców Warszawy posiadanie 'przesiedlenia' lub książeczki z odpowiednim wpisem było warunkiem legalnego pobytu w tym mieście.

Seminarium poprowadzi dr Zofia Borzymińska, kierownik Pracowni Varsavianistycznej w ŻIH. Wystąpi: Hubert Górski, archeolog, genealog i tłumacz, który przy okazji badań genealogicznych swoich przodków zgromadził obszerną dokumentację dotyczącą warszawskiej społeczności żydowskiej.

Wstęp wolny!

Żydowski Instytut Historyczny
Tłomackie 3/5

www.jhi.pl