Staromiejski Dom Kultury zaprasza na wystawę prac dzieci - ilustracji wykonanych do książeczki 'Bajki Międzykulturowe'.

Prace zostały przygotowane przez dzieci podczas zajęć 'Bajki międzykulturowe'. Prace plastyczne stały się ilustracjami do książeczki, w której znajdą się wszystkie bajki z programu, w językach oryginalnych i polskim tłumaczeniu. Zajęcia były częścią projektu 'Kultura Otwartości' realizowanego w SDK.

Kultura Otwartości
W Staromiejskim Domu Kultury trwa program edukacji kulturalnej, którego główną ideą jest kształtowanie postaw równościowych, solidarnościowych oraz otwartości, tolerancji i zrozumienia dla innych kultur. Dąży on również do stworzenia płaszczyzny dla dialogu międzykulturowego łącząc edukację kulturalną z międzykulturową, elementami edukacji globalnej i działaniami artystycznymi. Łączy zarówno uczestników w różnym wieku, jak też z różnych środowisk społecznych oraz kręgów kulturowych.

Wstęp wolny.
Galeria otwarta jest codziennie od 9.00 do 21.00.

Galeria Wyjście Awaryjne, (parter SDK)
Staromiejski Dom Kultury
Rynek Starego Miasta 2

www.sdk.pl

O książeczce