W tym sezonie, cykl limudowych powtórek Jewish Community Center rozpocznie wykładem Pawła Szapiro, pod tytułem 'Archiwum Ringelbluma 1940 - 2016.'

Materiały podziemnego archiwum getta warszawskiego gromadzone były – w warunkach, których nie ma potrzeby opisywać – przez kilka lat: od 1940 do 1943 roku. Ukryte na terenie dzielnicy zamkniętej podczas wojny, odkopane w 1946, do dziś nie zostały opublikowane w całości. Kiedyś jednak wreszcie się to stanie. I bardzo dobrze. Ale nauka – powiedział to Witold Kula – nie daje się porównać do skarbczyka, do którego co pewien czas wrzuca się nowy złoty dukat, gdzie przez wieki wrzucane dukaty się akumulują, z którego można do woli czerpać i w którym dukat wrzucony przed wiekiem i wrzucony wczoraj mają tę samą wartość, a każdy z nich na równi daje się wyciągnąć i użyć.

Paweł Szapiro (Fundacja Żyd Niemalowany), urodzony w 1953, historyk Holokaustu; organizator przedsięwzięcia wystawienniczego 'Żyd Niemalowany; bezrobotny; prawy brzeg Wisły; inne priorytety.'

Limud to jedyne w swoim rodzaju żydowskie wydarzenie edukacyjne, gromadzące prawie tysiąc osób na warsztatach, wykładach i debatach, prowadzonych przez samych uczestników. 

Wstęp wolny.

Jewish Community Center Warszawa
ul. Chmielna 9A

www.jccwarszawa.pl