Uniwersytet Otwarty Bereszit jest programem skierowanym do wszystkich czujących głód wiedzy na tematy związane z kulturą i historią żydowską, niezależnie od wieku i wykształcenia. 

Spotykać będziemy się od 8 listopada 2016, w każdy wtorek między 18:00 a 19:30.
 
Program Bereszit - semestr zimowy 2016/2017:
 
Listopad:
08.11.2016 – 'Żydowskie motywy w twórczości młodego pokolenia reżyserów'. Małgorzata Imielska
15.11.2016 – 'Zbrodnie masowe - jak dochodzi do aktów przemocy zbiorowej (ludobójstw, czystek etnicznych i masakr - mobilizacja, socjalizacja do przemocy, dyskursy ideologiczne, mechanizmy psychospołeczne, aspekty prawne, rola instytucji) na wybranych aktach przemocy zbiorowej w kontekście mechanizmów społecznych czyli co do nich prowadzi i jak przebiegają.' Izabela Sakson-Szafrańska
22.11.2016 – 'Anatomia przemocy zbiorowej - jaki jest przebieg aktów przemocy zbiorowej (role sprawców, ofiar i świadków, wpływ sytuacji międzynarodowej, kulturowe źródła praktyk przemocowych). Socjalizacja do przemocy, dyskursy ideologiczne, mechanizmy psychospołeczne, aspekty prawne, eksperymenty i socjologia emocji'. Izabela Sakson-Szafrańska
29.11.2016 – 'Analityczny klub filmowy - projekcja filmu Fanatyk reż. Henry Bean. Dyskusja'. Krzysztof Srebrny
 
Grudzień:
06.12.2016 – 'Tożsamość żydowska kształtowana poprzez filmy.' Piotr Mikucki
13.12.2016 – 'Wystawa główna Muzeum Polin i monstrualna ewolucja otoczenia wokół MHŻP. Prezentacja multimedialna. Dyskusja'. Elżbieta Janicka
20.12.2016 – 'Antysemityzm i apokalipsa'. Krzysztof Dorosz
 
Styczeń:
03.01.2017 – 'Świat i język w powieści Życie przed sobą - Romaina Gary'. Agnieszka Drotkiewicz
10.01.2017 – 'Sander Gilman – badacz wzorów kultury - czym jest żydowska samonienawiść (Jewish Self hatered)'. Bożena Keff
17.01.2017 – 'Jak reaguje psychicznie piętnowana i dyskryminowana mniejszość'. Bożena Keff
24.01.2017 – 'Żydowska Warszawa w obiektywie fotoreporterów dwudziestolecia'. Dwudziestolecie okazało się czasem narodzin fotografii jako sztuki masowej. Z jednej strony mógł zając się nią każdy, kto chciał, z drugiej – zaczęła 'służyć' mediom jako narzędzie do budowania narracji o świecie. Celem wystąpienia będzie zaprezentowanie zdjęć prasowych wykonywanych przez fotografów dla gazet polsko-żydowskich. Interesujące jest przyjrzenie się miejscom i osobom, poznanie dawnego życia Żydów w Polsce. Monika Szabłowska-Zaremba
31.01.2017 – 'Fotografia jako przypowieść o Zagładzie'. Na temat fotografii Holokaustu powstało kilkanaście ważnych publikacji, jednak niewiele w języku polskim czy przetłumaczonych na język polski. Dwie sprawy są istotne: samo ich wykonanie oraz późniejsze funkcjonowanie w odbiorze społecznym. 
Nie znamy większości autorów zdjęć ani ich motywów postępowania. Często też nie zdajemy sobie sprawy, że fotografie podlegają ocenie politycznej i historycznej, pewnym manipulacjom ideologicznym. Zamiarem prelegentki nie jest epatowanie brutalnymi fotografiami. Skupi się raczej na pokazaniu kilku konkretnych, bardzo różnych fotografii i wskazaniu czym one były, a czym mogą być dla odbiorców. Monika Szabłowska-Zaremba
 
Luty:
07.02.2017 – 'Aktywizm lgbtq w Izraelu. Projekcja filmu I będziesz miłował reż. Chaim Elbaum (28 min.). Dyskusja'. Artur Majer
14.02.2017 – 'Przemoc filosemicka' - definicja pojęcia. Dom Kereta. Most nad Chłodną'. Elżbieta Janicka
21.02.2017 – 'Metamorfozy żydowskiego humoru od Babla poprzez polski kabaret międzywojenny do Braci Marx i aż do Woody Allena'. Yaron Becker
28.02.2017 – 'Polskie ślady w kulturze i życiu politycznym Izraela'. Yaron Becker
 

Koszt: 120zł. 
Każdy student otrzyma Kartę Bereszit, uprawniającą do zniżek członkowskich w JCC oraz do udziału w podróżach studyjnych Bereszit.

Zgłoszenia: prosimy przesyłać mailowo na adres bereszit@jccwarszawa.pl, uwzględniając imię i nazwisko studenta oraz załączając potwierdzenie nadania przelewu (Fundacja JCC Poland, Ul. Chmielna 9A, 00-021 Warszawa, Bank PKO S.A. 67 1240 6218 1111 0010 4554 4962, Tytuł wpłaty: BERESZIT + imię i nazwisko)

Jewish Community Center
Chmielna 9A

www.jccwarszawa.pl