Żydowski Instytut Historyczny zaprasza na seminarium pt. 'Brama na Bliski Wschód. Międzywojenna Alija a Gospodarka II Rzeczypospolitej' poświęcone stosunkom polsko-palestyńskim w dwudziestoleciu międzywojennym. Spotkanie poprowadzi dr Jerzy Łazor.

Przez całe międzywojnie do Palestyny emigrowali polscy Żydzi, tworząc tam najliczniejszą grupę przyjezdnych i utrzymując ożywione kontakty z Polską. Władze w Warszawie widziały w tych relacjach drogę do rozwoju polskiego eksportu, zaś w samej migracji — możliwość zmniejszenia liczby Żydów w kraju. W czasie swojego wykładu Jerzy Łazor naświetli te zależności, pokazując w jaki sposób ruchy migracyjne przekładały się na polsko-palestyński handel (i przemyt), ruch turystyczny, bankowość oraz transport morski i lotniczy.

Dr Jerzy Łazor pracuje w Katedrze Historii Gospodarczej i Społecznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Interesuje się historią gospodarczą dwudziestolecia międzywojennego, migracjami i Bliskim Wschodem. Autor książki 'Brama na Bliski Wschód. Polsko-palestyńskie stosunki gospodarcze w okresie międzywojennym' (2016), redaktor m.in. książek: 'Między stabilizacją a ekspansją. System finansowy w służbie modernizacji (z warsztatów historyków gospodarczych)' (2014, z Wojciechem Morawskim) oraz 'Polityka migracyjna: historia i współczesne wyzwania' (2016, z Katarzyną Górak Sosnowską).

 

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma
ul. Tłomackie 3/5
www.jhi.pl