Wystawa sześciu polskich artystów zainspirowanych twórczością czeskich surrealistów (Toyen, Jindřich Štýrský, Karel Teige i in.) i także surrealizmem francuskim  w warszawskim Salonie DS. Artyści: Karolina Breguła, Grzegorz Kozera, Jan Mioduszewski, Marta Paciejewska, Iza Rogucka, Zo (Zofia Cielątkowska). Koła Magnetyczne nie jest kronikarską ekspozycją na temat surrealizmu, ale zachęta do podjęcia wolnej, plastycznej z nim gry. Zróżnicowanie stylistyczne kierunku zostało odtworzone dzięki artystom, reprezentującym rozmaite dyscypliny: malarstwo, kolaż, fotografię, video oraz performance. Prezentowane prace nie tylko korespondują z tradycyjnymi założeniami surrealizmu, ale stanowią ich współczesne rozwinięcie

Drugim integralnym elementem projektu będzie kilkudniowy wyjazd studyjny artystów do Pragi, poświęcony poszukiwaniu dalszych awangardowych inspiracji. W ramach pobytu twórcy spotkają się ze specjalistami z tej dziedziny oraz zapoznają się z oryginalnymi pracami czeskich surrealistów w Narodowej Galerii w Pradze. Zwieńczeniem projektu będzie poplenerowa prezentacja w Miejscu Projektów Zachęty w Warszawie w 2017 roku. Jedną z głównych tendencji historii sztuki jest nieustanne powracanie do wcześniejszych osiągnięć artystycznych. Wzajemne wpływy tworzą przyciągające się koła inspiracji, na kształt magnetycznego oddziaływania. Celem projektu jest ukazanie niesłabnących związków z surrealizmem. Sama nazwa przedsięwzięcia nawiązuje do pierwszego surrealistycznego dokumentu Pól Magnetycznych, autorstwa A. Bretona i P. Soupaulta z 1919 roku. Przez parafrazę tytułu uwydatniony zostaje szczególnie jego AUTOmatyczny kontekst. Związki surrealistów ze światem mechaniki są niezwykle bliskie. Oddawali się nieustannym peregrynacjom miejskim, zafascynowani wszelkimi oznakami nowoczesności. Neony, afisze czy zwłaszcza mechanizmy stanowiły dla nich wyraz cudowności ulicy. Z tego powodu wystawa odbywa się w salonie samochodowym DS. Marka ta odwołuje się do legendarnych modeli z lat pięćdziesiątych, które z kolei nawiązują do zdobyczy awangardy.

Salon DS
Aleja Krakowska 206