Zespół Prawa Latynoamerykańskiego w ramach projektu Warsaw Latin Convention we współpracy z Forum Młodych Dyplomatów zaprasza na konferencje naukową 'Trans-Pacific Partnership Conference'. Po przedłużających się trudnych negocjacjach, 4 lutego 2016 roku doszło do podpisania przez 12 krajów Azji i Pacyfiku- m.in. Stany Zjednoczone, Chile, Japonię, Australię, Meksyk, Peru, produkujących około 40% światowego PKB, wielostronnej umowy handlowej- Trans-Pacific Partnership (TPP).

Umowa ma na celu intensyfikację handlu i ułatwienie inwestycji pomiędzy krajami partnerskimi TPP, promowanie innowacji, wzrostu gospodarczego i rozwoju oraz wspieranie tworzenia i utrzymania miejsc pracy. Trans-Pacific Partnership budzi wiele kontrowersji, z jednej strony amerykańskie związki zawodowe, obrońcy środowiska i lewicowi oraz konserwatywni aktywiści wskazują, że podpisanie umowy prowadzi do znacznego osłabienia małych lokalnych przedsiębiorstw oraz umocnienia pozycji wielkich korporacji. Z drugiej strony zwolennicy TPP znajdują w nim konkurencję dla Chin, których gospodarka dominuje w regionie Azji i Pacyfiku.

Zaproszeni Goście:
Alfredo García Castelblanco, Ambasador Republiki Chile w Polsce;
Dr Stanisław Kozłowski, doradca w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Centrum Stosunków Międzynarodowych;
Ewa Jakubowska – Lorenz, Instytut Globalnej Odpowiedzialności.

Konferencja odbędzie się w języku angielskim.
Informacja o wydarzeniu na facebooku

Collegium Iuridicum II
Lipowa 4