Instytut Słowacki zaprasza na prezentację tomu zbiorowego z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w Warszawie w dwusetną rocznicę urodzin Ąudovíta Šťúra - 'Powroty do źródeł', pod redakcją naukową prof. dr hab. Joanny Goszczyńskiej.

'Tom Powroty do źródeł poświęcono osobie i twórczości Ąudovíta Šťúra, czołowego przedstawiciela słowackiego życia narodowego epoki słowackiego odrodzenia narodowego i romantyzmu, która ukonstytuowała nowoczesny słowacki naród w połowie XIX wieku', (z recenzji prof. dr. Hab. Jacka Balucha).

Szczegóły na temat publikacji przybliżą prof. dr hab. Joanna Goszczyńska oraz dr hab. Maria Papierz, prof. UJ.

Wstęp wolny.

Instytut Słowacki
ul. Krzywe Koło 12/14a

www.instytutslowacki.pl