Żydowski Instytut Historyczny zaprasza na spotkanie autorskie z dr Anną Rataj wokół książki pt. 'Sąd Najwyższy Izraela jako Sąd Konstytucyjny: Przyczynek do badań nad aktywizmem sędziowskim'.

Autorka książki 'Sąd Najwyższy Izraela jako sąd konstytucyjny: Przyczynek do badań nad aktywizmem sędziowskim' opowie o kształtowaniu się systemu konstytucyjnego Izraela oraz roli jaką odegrał w tym procesie Sąd Najwyższy. Poczynając od przedstawienia drogi Izraela do własnej państwowości i jego ustroju politycznego, autorka wyjaśni jak wyglądają gwarancje ochrony praw człowieka w Izraelu oraz wzajemne relacje pomiędzy Sądem Najwyższym a innymi organami państwowymi i społeczeństwem izraelskim. 

W czasie spotkania autorka opowie o motywach podjęcia tego tematu, o sposobie pracy ze źródłami oraz głównych wnioskach płynących z książki, a następnie podjęta zostanie dyskusja na temat roli sądu konstytucyjnego we współczesnym państwie demokratycznym.

Dr Anna Rataj, LL.M., LL.M. – radca prawny; ­absolwentka studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim (mgr, 2009; dr, 2015), Ruprecht-Karls — Universität Heidelberg (LL.M., 2010) i Harvard Law School (LL.M., 2014), a także studiów judaistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim (lic., 2011). W ramach licznych stypendiów i grantów odbyła staże naukowo-badawcze w ośrodkach akademickich w Niemczech, USA i Izraelu. Prelegentka na konferencjach krajowych i międzynarodowych, wygłosiła m.in. wykład w Sądzie Najwyższym Izraela na temat aspektów prawnych uboju rytualnego w Polsce. W wolnych chwilach gra na fortepianie. Dr Anna Rataj dostała za pracę Sąd Najwyższy Izraela jako sąd konstytucyjny wyróżnienie w tegorocznym konkursie im. M. Bałabana, w kategorii prac doktorskich. Promotorem pracy był prof. dr hab. Piotr Tuleja.

Wstęp wolny!

Żydowski Instytut Historyczny
ul. Tłomackie 3/5