Żydowski Instytut Historyczny zaprasza na seminarium 'Żydzi w Warszawie w czasie Insurekcji Kościuszkowskiej'. Spotkanie poprowadzi dr Zofia Borzymińska.

'My bidne, nędzne i uboge Żydzi, wiele sił naszych staje, czyniemy nasze przysługi i odbywamy powinność w Ojczyźnie…'.  - Żydzi w Warszawie w czasie insurekcji kościuszkowskiej. (W przytoczonym cytacie pisownia jest zgodna z oryginałem)

Obecność żydowska w stolicy Rzeczypospolitej wciąż akceptowana jedynie pod pewnymi warunkami, w czasie powstania kościuszkowskiego stała się bezspornym faktem. W przeludnionym, oblężonym mieście warunki te z konieczności musiały ulec zmianie, tym bardziej, że zostało ono zamknięte. Czy władzom powstańczej Warszawy udało się wypracować jakąś spójną koncepcję owych zmian? Czy współdziałały one w tej kwestii z reprezentacją Żydów? Czy decyzje zapadające w tej sprawie były zgodne z oczekiwaniami społeczności żydowskiej? Na te pytania dr Zofia Borzymińska spróbuje odpowiedzieć w swym wykładzie.

Wstęp wolny!

Żydowski Instytut Historyczny
ul. Tłomackie 3/5