Żydowski Instytut Historyczny zaprasza na ostatnie w tym roku seminarium naukowe pt. 'Rodziny w Getcie Warszawskim — Przemiany i reakcje na kryzys'. Spotkanie poprowadzi Maria Ferenc-Piotrowska.

Wykład poprowadzi Maria Ferenc-Piotrowska (lauretka II nagrody w kategorii pracy magisterskiej w tegorocznej edycji konkursu im. M. Bałabana) Tematem seminarium będzie: Rodziny w getcie warszawskim — przemiany i reakcje na kryzys.

Bycie częścią wspólnoty rodzinnej to istotna część ludzkiego doświadczenia. Jak ta ważna część ludzkiego życia wyglądała w warunkach skrajnych, w których znaleźli się mieszkańcy warszawskiego getta? Rodzina była dla wielu osób najważniejszą wspólnotą, która pozwalała myśleć o sobie w kategoriach interesu grupowego i solidarności; źródłem poczucia sensu i motywacji do życia, więzi społecznych oraz bliskości. Z drugiej strony, w czasie wojny mogła stanowić poważne obciążenie; głód, bieda i ograniczenie intymności powodowały konflikty, zaś przetrwanie było przede wszystkim indywidualne. 

Jak w sytuacji skrajnej zmieniały się role w rodzinie i na kogo spadły nowe obowiązki związane z wojennymi przemianami życia? Jak wraz z okolicznościami zmieniały się definicje powinności poszczególnych osób wobec rodziny? Zagadnienia te zostaną poszerzone o refleksję nad problemem funkcjonowania rodziny w tak trudnych warunkach. Jak owe zmiany w funkcjonowaniu były postrzegane (perspektywa obserwacyjna) i odczuwane (introspekcja, perspektywa wewnętrzna)? Jakie obowiązujące wówczas ramy życia społecznego oraz społecznie uznawane normy łamały? Jakie przystosowania do wojennej sytuacji uważano za dopuszczalne, a które postrzegano jako moralnie wątpliwe?

W trakcie wykładu autorka, korzystając z narzędzi socjologicznych i psychologicznych, nie tylko opisze wyżej wymienione zagadnienia, ale także podejmie próbę ich wyjaśnienia i zinterpretowania.

Wstęp wolny!

Żydowski Instytut Historyczny
ul. Tłomackie 3/5