Słownik kolumbianizmów składa się z 10.000, aktualnie powszechnie używanych, haseł i wyrażeń kolumbijskiej odmiany języka hiszpańskiego, pochodzących z różnych regionów kraju. Zawiera słownictwo ogólne, potoczne, z języka młodzieżowego, związane z folklorem, kulturą, czy też z fauną i florą. Obecnie słownik zawiera 3.500 terminów, 4000 definicji i 3.000 przykładów użycia. Prezentowana wystawa jest zaledwie próbką prowadzonych badań naukowych na temat wariantu języka hiszpanskiego używanego w Kolumbii.

Naukowcy uczestniczący w projekcie to w większości byli studenci wydziału lingwistycznego Instytutu Caro i Cuervo, byli stypendyści Fundacji Carolina uczący się w Szkole Leksykografii Hiszpańskiej przy wsparciu Hiszpańskiej Akademii Królewskiej, oraz byli i aktualni stypendyści Hiszpańskiej Agencji Współpracy Międzynarodowej na Rzecz Rozwoju pracujący w ramach projektu wymiany dotyczącej współpracy w zakresie kształcenia przy Kolumbijskiej Akademii Językowej w latach 2010-2015.


Instytut Cervantesa
ul. Nowogrodzka 22

www.varsovia.cervantes.es