Jewish Community Center zaprasza na dyskusję o tym, kto jest Żydem?

Od wielu wieków krążą mity o pochodzeniu Żydów. Jedni mówią, że Żydzi aszkenazyjscy przyszli z południa Europy, inni, że to potomkowie Chazarów... Czy Żydem jest się tylko po matce? Czy wobec współczesnych technik sekwencjonowania i analizy DNA można uzyskać odpowiedź na pytanie kto jest Żydem? Kim jesteśmy? O tym wszystkim porozmawiamy z naszymi gośćmi: rabinem Stasem Wojciechowiczem, rabinem Michaelem Schudrichem oraz Marcinem Grynbergiem.
Prowadzenie Monika Elliott.

Marcin Grynberg - absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie adiunkt w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN. Autor ponad 30 publikacji naukowych, popularyzator nauki, współzałożyciel ruchu społecznego Obywatele Nauki. 

Rabin Stas Wojciechowicz - urodził się w Taszkiencie w Uzbekistanie w 1977 roku, w rodzinie o polsko-żydowskich korzeniach. Po upadku Związku Radzieckiego wyjechał na studia do Stanów Zjednoczonych, gdzie uczestniczył w programie wspomagającym rozwój młodych demokracji w krajach postkomunistcznych. W ramach wymiany studenckiej zamieszkał u żydowskiej rodziny w Randallstown w stanie Maryland. W 1994 wyemigrował do Izraela, przez pierwszy rok pracował i studiował hebrajski w religijnym kibucu Kwucat Jawne. W latach 1995–1998 odbył studia licencjackie na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Hajfy. Następnie przez trzy lata służył w Siłach Obronnych Izraela w Korpusie Młodzieży i Edukacji. W 2001 rozpoczął studia rabinackie na Hebrew Union College w Jerozolimie, gdzie otrzymał smichę w 2006. W latach 2004–2006, jako student rabinacki, pracował dla kongregacji Esz-Dawid w Aszdod, brał udział w programie szkolącym liberalnych rabinów do pracy w krajach byłego bloku wschodniego oraz kilkukrotnie odwiedzał podczas świąt reformowane kongregacje w byłym Związku Radzieckim. Był także przez pewien czas rabinem pomocniczym na letnich obozach Netzer w Kijowie. Jego praca dyplomowa,'The History of the Development and Main Focus of the English Reform Prayer Book', była poświęcona reformowanej liturgii w znanej West London Synagogue. W latach 2007–2010 był rabinem kongregacji Shaarei Shalom w Petersburgu. Od października 2010 jest pierwszym postępowym rabinem Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, gdzie pełni funkcję rabina Centrum Społeczności Postępowej i Synagogi Ec Chaim.

Rabin Michael Schudrich - urodził się w Nowym Jorku w 1955 roku. Uczęszczał do szkół żydowskich w rejonie Nowego Jorku, następnie studiował na State University of New York w Stony Brooks. W 1977 uzyskał BA w religioznawstwie. Michael Schudrich został rabinem w 1980, a dwa lata później ukończył studia historyczne w uniwersytecie Columbia. Lata 1983-1989 spędził w Japonii, gdzie dbał o potrzeby religijne miejscowej społeczności żydowskiej, uczył żydowskiej kultury i historii. Działał także na rzecz upamiętnienia bohaterskiej działalności konsula Sugihary. Już jako student, w latach 70., rabin Schudrich podróżował do Europy Środkowej i Wschodniej i nawiązywał kontakty z żyjącymi tu Żydami. W 1990 zaczął pracować dla Fundacji Laudera. Lata 1992-98 spędził w Warszawie. Do Polski powrócił w czerwcu 2000 roku, jako główny rabin Warszawy i Łodzi. 8 grudnia 2004 Michael Schudrich został wybrany Naczelnym Rabinem Polski.

Hajnt, to cykl spotkań i debat, przeznaczony zarówno dla profesjonalistów z różnych dziedzin, jak i osób, które są zainteresowane dialogiem judaizmu ze współczesnością.  

Wstęp wolny.

 

Jewish Community Center
ul. Chmielna 9A