Z Nowym Rokiem Stół Powszechny kontynuuje cotygodniowe spotkania z filozofią. W najbliższą środę gościem Tomasza Stawiszyńskiego będzie Wojciech Eichelberger, a rozmowa będzie dotyczyć koncepcji umysłu i nieświadomości w buddyzmie i psychologii transpersonalnej.

Informacje o wydarzeniu

Stół Powszechny
ul. Jana Zamoyskiego 20