Muzeum Historii Żydów Polskich zaprasza na warsztaty dotyczące migracji pod tytułem 'Z polskiej ziemi…'. Migracje są drugim po Zagładzie zjawiskiem, które spowodowało prawie całkowity zanik życia żydowskiego w Polsce. W XX wieku Żydzi z Polski wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych czy Australii, ale znaleźli się też np. w Iranie. Ich losy można próbować odszukać dzięki zasobom Archiwum Akt Nowych. Pracownicy tej instytucji opowiedzą o metodyce i źródłach poszukiwań genealogicznych w archiwum.

Wstęp: bilet 15 zł


Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
ul. Anielewicza 6