21 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową. W nawiązaniu do tego dnia, Muzeum POLIN organizuje Żywą bibliotekę – wydarzenie, podczas którego będzie można w nieformalnej atmosferze porozmawiać z osobami należącymi do różnych grup zagrożonych działaniem stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacją.

Żywa Biblioteka będzie otwarta w holu muzeum przez trzy godziny - można ją odwiedzić w dogodnym momencie. To przestrzeń do rozmów, wymiany opinii i doświadczeń, dzielenia się sobą.
Czytelnicy Żywej Biblioteki mogą 'wypożyczyć' Żywą Książkę, czyli porozmawiać z wybraną osobą w cztery oczy, w atmosferze otwartości i wzajemnej życzliwości. Wystarczy przyjść, przyłączyć się i porozmawiać.
Żywa Biblioteka jest organizowana w Muzeum POLIN przez uczestników kursu 'Postawy wobec przemocy'. Celem wydarzenia jest edukacja na temat praw człowieka, przeciwdziałanie stereotypom i dyskryminacji.    

Idea Żywej Biblioteki powstała w Danii w 2000 roku.
Polega na rozmowie z osobą, która postrzegana jest przez pryzmat stereotypów, przez co często spotyka się z niechęcią innych ludzi, a czasem - z dyskryminacją.
W roli Książek występują przedstawiciele mniejszości etnicznych, osoby homoseksualne, osoby z niepełnosprawnością, wyznawcy różnych religii i niewierzący, osoby o różnych kolorach skóry, itd.
Podczas spotkania z Czytelnikiem, Książki opowiadają o sobie, odpowiadają na pytania, pozwalając w ten sposób innym ludziom zajrzeć do swojego świata.
W ten sposób przypominają, że niezależnie od tego, skąd pochodzimy, jakie mamy rodziny lub co robimy w życiu, wszyscy mamy takie same prawa.
 
Wstęp wolny!


Wydarzenie oraz kurs 'Postawy wobec przemocy' są realizowane w ramach projektu 'Żydowskie dziedzictwo kulturowe', komponent 'Oblicza różnorodności'.
Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
ul. Anielewicza