Wystawa, poprzez 150 eksponatów z Azji Centralnej, Bliskiego Wschodu oraz Indonezji, prezentuje różnorodność społecznych ról kobiecych i męskich w świecie muzułmańskim. Przypomina o zróżnicowaniu kulturowym tego rozległego obszaru i o jego nieco mniej znanych aspektach, może też skłaniać do refleksji nad tradycyjnym podziałem ról w różnych kulturach.


Pierwsza część wystawy pokazuje świat mężczyzn. Zwiedzający zobaczą przykłady strojów charakterystycznych dla różnych krajów, obiekty związane z spędzaniem czasu wolnego i wykonywaniem niektórych zawodów, uznawanych zwyczajowo za męskie.
Druga część opowiada o życiu kobiet, które w większym stopniu toczy się w sferze prywatnej. Znaczące miejsce tu także zajmują stroje, w rozmaity sposób odnoszące się do islamskiego nakazu skromności. Prezentowane są również przykłady rzemiosła tradycyjnie wykonywanego przez kobiety oraz przedmioty związane z prowadzeniem domu, macierzyństwem i dbaniem o urodę.

Wstęp wolny

Muzeum Azji i Pacyfiku,
ul. Solec 24

www.muzeumazji.pl