wielokulturowość

Centrum Kultur Świata powstało, aby promować tradycyjne kultury świata, wiedzę o nich oraz sztukę nimi inspirowaną. Jednym z założycieli jest Kuba Pogorzelski, perkusita oraz twórca pierwszej szkoły gry na bębnach 'Strefa Rytmu'.
Centrum Studiów Polska-Azja (CSPA) to czołowy polski think-tank zajmujący się Azją Dalekiego Wschodu. W skład zespołu wchodzą specjaliści krajów Azji, dysponujący praktyczną wiedzą wyniesioną z wieloletnich doświadczeń pracy na rynkach dalekowschodnich, pobytu w Azji, znajomości miejscowych realiów, języków i kultury.
Centrum Języków Orientalnych jest szkołą wyspecjalizowaną w nauczaniu języków orientalnych, co daje gwarancję profesjonalnego podejścia do przedmiotu. Na poziomie początkującym lektorami są absolwenci Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Wielu z nich ma za sobą udział w programach stypendialnych w Azji. Zajęcia na wyższym poziomie językowym prowadzone są przez native speakers.
Tańce w kręgu - tańce z różnych stron świata, w dużej mierze tradycyjne lub oparte na motywach tańców tradycyjnych oraz współczesne choreografie. Są wśród nich tańce irlandzkie, greckie, izraelskie, rosyjskie oraz wiele innych.
Kiedy któregoś dnia, gdy miałam piętnaście lat i wracałam ze szkoły, a przejeżdżający obok rowerzysta splunął w moją stronę krzycząc: 'Spierdalaj do Wietnamu!', poczułam, że coś się zmieniło. Poczułam rozpierającą mnie dumę, a dumna byłam z Polaków, bo wtedy po raz pierwszy zamiast nazwać mnie Chinką, ktoś trafnie rozpoznał moją narodowość.
Towarzystwo powstało w 1989 roku, z inicjatywy mieszkańców Białegostoku i Warszawy. Od 2004 roku Towarzystwo ma status organizacji pożytku publicznego. Celem organizacji jest udzielanie wszechstronnej pomocy Polakom na Białorusi, Litwie, zwłaszcza w odrodzeniu znajomości języka polskiego, rozwoju oświaty, kultury, w odbudowie poczucia tożsamości narodowej, a także pomocy rzeczowej. Natomiast celem nadrzędny jest wsparcie polskiej edukacji na Kresach.
Dunaj Instytut Dialogu został założony przez społeczność polską i turecką zamieszkującą od wielu lat w Polsce. Pragnie współuczestniczyć w rozwoju kultury polskiej, wzbogacając ją wartościami wypływającymi z kultury tureckiej.
Jestem z mieszanego małżeństwa. Polsko-rosyjskiego. Zaletą mieszanego małżeństwa jest wielokulturowość – obchodzimy święta zarówno polskie, jak i rosyjskie. W dwóch językach będą mówiły nasze dzieci. Jesteśmy bardziej otwarci na inną kulturę.
'Skąd jesteś? Jak się nazywasz? A ile lat mieszkasz w Polsce?' - te pytania to wręcz święta trójca, której spodziewać się mogą Wietnamczycy nawiązując nowe znajomości w Polsce. Odpowiedź na pierwsze pytanie nie wiąże się z żadnymi trudnościami (znajomy Japończyk z rozbrajającym uśmiechem odpowiada zawsze: 'ze Śródmieścia'), równie oczywiste jest pytanie o nasz pobyt w Polsce. Pewne wątpliwości sieje jednak to nieszczęsne 'Jak się nazywasz?', które dla Polaków banalne, dla Wietnamczyków może stanowić pewne wyzwanie.
Stowarzyszenie Sztuki Etnicznej 'Transetnika' powstało w gronie zaprzyjaźnionych muzyków, dziennikarzy muzycznych, antropologów – osób aktywnie działających na rzecz promocji i upowszechniania wiedzy na temat kultur świata, ich odmienności i poszukiwania wspólnoty w kulturze.
Grupa powstała w 2007 roku. Zajmuje się nie tylko prowadzeniem treningów i warsztatów capoeira angola, ale także szeroko pojętą promocją kultury afrobrazylijskiej oraz organizacją warsztatów i projektów edukacyjnych.
Żydowski Uniwersytet Otwarty jest projektem Gołdy Tencer i Fundacji Shalom. Jego celem jest dostarczenie wszystkim zainteresowanym warszawiakom możliwości pozyskania wysoko wyprofilowanej wiedzy na temat kultury, twórczości i działalności społecznej Żydów, które stanowiły jedne z najważniejszych komponentów kulturowego dziedzictwa Warszawy.
Jedyna zarejestrowana formalnie ogólnopolska organizacja indianistów. Jej działalność skierowana jest głównie na szeroko pojętą współpracę na rzecz tubylczych Amerykanów, promowanie idei poznania innych ludzi, ich kultury i zwyczajów, postawy szacunku w odnoszeniu się do wszystkich ludzi.
Polski zespół grający muzykę dub/reggae. Założony w 2000 roku w Warszawie, jako dwuosobwy elektroniczny projekt Ramiego Al Ali (instrumenty klawiszowe) oraz Ignaca (groovebox).
W Polsce, dokładnie w Warszawie, żyje około 10 Tybetańczyków - jedni przyjeżdżają, inni wyjeżdżają dalej - na Zachód, a jeszcze inni odwiedzają rodziny. Pierwsi pojawili się w związku z wizytą Dalajlamy w Polsce w 1993 roku. Byli to studenci, którzy otrzymali stypendia na Akademii Medycznej oraz nauczyciel języka tybetańskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Kolejni pojawili się wraz z polskimi żonami. Raczej unikają oficjalnych wydarzeń, spotykają się we własnym gronie, wspólnie celebrując tybetańskie święta i tradycje.
DACHL to nietypowa szkoła językowa oferująca poza dynamiczną nauką niemieckiego na wszystkich poziomach (od zupełnie zerowego po kursy specjalistyczne) wyjazdy zagraniczne w ramach wymiany z młodzieżą ze wszystkich kontynentów.
Fundacja Edukacji Międzykulturowej powstała z myślą o upowszechnianiu wiedzy o dorobku kulturowym i społecznym grup etnicznych i narodowościowych, mieszkających zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Głównym celem Fundacji jest zachęcanie do poznania własnej kultury oraz kultur innych społeczeństw.
Organizacja zajmuje się budowaniem i rozwijaniem dobrosąsiedzkich stosunków współpracy i przyjaźni pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a krajami na wschód od Bugu.
Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata zajmuje się badaniem i dokumentacją sztuki orientalnej, organizacją dotyczącego jej życia naukowego i integracją jego uczestników, nawiązywaniem kontaktów międzynarodowych w zakresie jej badań, opracowywaniem metod jej konserwacji, misjami ratowniczymi jej zabytków, prowadzeniem własnego biuletynu na jej temat, a także książek, katalogów itp., wykownywaniem ekspertyz oraz pracą doradczą w jej zakresie.
Wydawnictwo Akademickie DIALOG już od 1992 roku publikuje książki dotyczące języków, kultur, obyczajów, religii, historii i polityki krajów Azji i Afryki, słowem: prowadzi DIALOG Z ORIENTEM. Autorami są uznani specjaliści w tych dziedzinach. Publikacje o charakterze naukowym i popularnonaukowym służą również studentom jako podręczniki akademickie.                  
Centrum jest placówką naukową o profilu społeczno-kulturowym. Mieści się w Szkole Wyższej Psychologii Spolecznej i działa od 2005 roku. Zajmuje się nauczaniem języków orientalnych - chińskiego, japońskiego i birmańskiego, a także przekazywaniem wiedzy o kulturze i realiach życia codziennego.  Centrum zajmuje się wielkim regionem obejmującym całą Azję Wschodnią: Północno-Wschodnią i Południowo-Wschodnią. Głównym przedmiotem zainteresowań jego pracowników jest ta pierwsza, do której zalicza się Chiny (wraz z Hongkongiem i Tajwanem), Japonię, obydwa państwa koreańskie, Birmę, Wietnam i Mongolię.
Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej to organizacja powołana w 1990 r. przez Jarosława Brodę, Zbigniewa Janasa, Mirosława Jasińskiego i Mieczysława Piotrowskiego 'Ducina'. Wywodzi się z powstałej w październiku 1981 roku Solidarności Polsko-Czecho-Słowackiej, czyli forum współpracy opozycji demokratycznej tych krajów.
British Council jest instytucją reprezentującą Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w zakresie współpracy kulturalnej i edukacyjnej. Rozpoczęło swoją działalność w Polsce w 1938 roku, jako czwarta placówka zagraniczna, a od 1948 główną siedzibą jest biuro w Al. Jerozolimskich w Warszawie. British Council to obecnie międzynarodowa sieć placówek zatrudniających około 7,5 tysiąca osób w 233 miastach w 109 krajach na całym świecie.
Muzeum gromadzi zbiory z zakresu polskiej, europejskiej i pozaeuropejskiej kultury ludowej. Obecne (wraz z depozytami) liczą ponad 76 tysięcy obiektów, w tym 52 tysiące stanowią zbiór polski i europejski, a ok. 22 tysiące zespół pozaeuropejski.
Ośrodek Kultury Ochoty zaprasza na koncert zespołu Dagadana, który zaprezentuje materiał z nowej płyty 'Meridian 68'.

Strona 9 z 9