organizacje

'Dom Holenderski' w Warszawie (nazwa siedziby TPPN) to dom przyjaciół i sympatyków kultury niderlandzkiej skupionych wokół Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Niderlandzkiej. W 'Domu Holenderskim' odbywają się comiesięczne spotkania tematyczne członków z zaproszonymi gośćmi. Mieści się tam także biblioteka, czytelnia czasopism i wideoteka.
Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej to organizacja powołana w 1990 r. przez Jarosława Brodę, Zbigniewa Janasa, Mirosława Jasińskiego i Mieczysława Piotrowskiego 'Ducina'. Wywodzi się z powstałej w październiku 1981 roku Solidarności Polsko-Czecho-Słowackiej, czyli forum współpracy opozycji demokratycznej tych krajów.
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Niderlandzkiej (TPPN) to apolityczna i niedochodowa organizacja, stawiająca sobie za cel działalność na rzecz pogłębienia przyjaznych stosunków polsko-niderlandzkich. Podczas regularnych spotkań klubowych, członkowie TPPN mają okazję zapoznać się z przedstawicielami polityki, gospodarki i kultury Polski oraz Królestwa Niderlandów, których praca, zainteresowania lub sympatie związane są z tymi dwoma krajami.
Żydowski Instytut Historyczny jest jedyną w Polsce instytucją od dziesiątków lat zajmującą się najszerzej pojętą tematyką żydowską. Posiada najbogatszy zbiór archiwaliów, książek i dzieł sztuki związanych z historią i kulturą polskich Żydów.
Agencja Promocji Mañana powstała w 2001 roku w celu promocji kina iberoamerykańskiego w Polsce. Projektami Mañany jest m.in. Festiwal Filmów Latynoamerykańskich i Tydzień Kina Hiszpańskiego.
Za - oznacza siedzieć, Zen - całość, wszechświat, ty i wszystko co cię otacza. Praktykować zazen to usiąść we właściwej pozycji, tam gdzie jesteśmy, takimi jakimi jesteśmy, usiąść niczego nie pragnąc. Wieczność to praktyka tu i teraz. Życie jest następstwem teraźniejszych chwil. [Mistrz Kaisen]
Na retritach Garudy spotykają się praktykujący z całego kraju.     Nauki kontynuowane są w formie praktyk poprzez liczne ośrodki Garudy w Polsce, których celem jest stworzenie właściwych warunków do praktykowania medytacji oraz wprowadzenie nowych praktykujących do zasad i podstawowych praktyk według Tradycji Jungdrung Bon.
Fundacja Stupa House istnieje od 2001 roku. Prowadzi program 'Dharma w szkołach', odwołujący się do wielokulturowej edukacji humanistycznej, dający możliwość usłyszenia o buddyzmie od buddystów.
Fundacja Shalom to amerykańsko-polsko-izraelska organizacja, założona w 1988 roku przez Gołdę Tencer, aktorkę i reżyserkę Teatru Żydowskiego. Za podstawowy cel działalności uznaje ochronę i promocję kultury i dziedzictwa żydowskiego.  
Celem Towarzystwa Kultury Żydowskiej Beit Warszawa jest wskrzeszenie tradycji judaizmu postępowego obecnego w Polsce przed II Wojną Światową. "Beit" znaczy po hebrajsku "dom". Beit Warszawa jest domem otwartym dla wszystkich, którzy pragną uczestniczyć w budowaniu postępowej społeczności żydowskiej nie tylko w skali Warszawy, ale i całej Polski. Budowanie społeczności żydowskiej oznacza uczestnictwo we wszystkich aspektach żydowskiego życia kulturalnego i duchowego, zarówno w sensie świeckim jak i religijnym. Jest to również sposobność przedstawienia polskiemu społeczeństwu istoty i bogactwa nowoczesnej myśli i kultury żydowskiej. Jest odpowiedzią dla osób, które poszukają swojej drogi w postępowym judaizmie lub pragną poszerzyć swoją wiedzę na temat żydowskiej kultury i historii.  
O Afryce inaczej, pierwszy polski serwis internetowy o Afryce, który powstał w ramach projektu Solidarni z Afryką na rzecz poprawy wizerunku tego kontynentu w Polsce. Informuje o tym co dzieje się w Afryce, o wydarzeniach, o których milczą polskie media. Promuje też ciekawe wydarzenia kulturalne i obejmuje patronatem najciekawsze przedsięwzięcia dotyczące Afryki w Polsce.
Związek Ukraińców w Polsce powstał w lutym 1990 r. Jest następcą prawnym działającego od 1956 r. Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Na czele organizacji stoi prezes Piotr Tyma. Głównym celem organizacji jest działanie na rzecz zachowania tożsamości kulturalnej społeczności ukraińskiej w Polsce oraz rozwój dobrosąsiedzkich kontaktów i współpracy pomiędzy Polską a Ukrainą. Dodatkowo prowadzi działalność oświatowo (letnie obozy dla dzieci i młodzieży, seminaria dla nauczycieli). Co roku wydawnictwo 'Tyrsa' - funkcjonujące w ramach ZUwP przygotowuje kilka pozycji książkowych poświęconych historii Ukraińców w Polsce, relacjom polsko-ukraińskim.
Stowarzyszenie zarejestrowanie zostało w 1995 roku. Liczy 120 członków. Działalność Wspólnoty Węgierskiej w Polsce polega na nawiązywaniu i utrzymywaniu pozytywnych kontaktów wśród Węgrów mieszkających w Polsce, zapoznawaniem najmłodszego pokolenia z kulturą i językiem ojczystym, aby doceniali ich bogactwo i wartość. Stowarzyszenie również niesie pomaga w rozwiązywaniu problemów swych członków. Organizacja podjęła się także prób przybliżania Polakom węgierskiego pochodzenia dziedzictwa kulturowo-narodowego Węgier.
Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury (RONiK) w Warszawie rozpoczął swoją działalność w listopadzie 1962r. Jego działalność reguluje porozumienie zawarte pomiędzy rządami Federacji Rosyjskiej i Polski. RONiK istnieje w ramach Rosyjskiego Centrum Międzynarodowej Współpracy Naukowej i Kulturalnej przy Rządzie FR, którego prezesem jest Walentyna Tierieszkowa. RONIK posiada w Polsce oddziały w Gdańsku i Warszawie.
Szkoła Języka i Kultury Japońskiej (SJiKJ) została utworzona we wrześniu 1992 roku w ramach działalności Polskiej Fundacji Japonistycznej powołanej do życia rok wcześniej przez pracowników Zakładu Japonistyki i Koreanistyki na Uniwersytecie Warszawskim. SJiKJ zajmuje się propagowaniem nauki języka japońskiego oraz popularyzacją kultury japońskiej w Polsce.
Istniejąca od 1991 roku Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej na mocy nowego statutu obowiązującego od lipca 2002 roku działa w nowej formule. Celem Fundacji jest udzielanie finansowego wsparcia przedsięwzięciom, stanowiącym przedmiot obopólnego zainteresowania Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec.
Idea Domu Kaukaskiego w Warszawie powstała w maju 2006 roku. Dom Kaukaski - dom zjednoczonych narodów Południowego Kaukazu w sferze kultury i wspólnego systemu polityki informacyjnej.
Integracja środowiska ormiańskiego i ludzi zainteresowanych kulturą ormiańską dokonuje się dzięki systematycznym, comiesięcznym spotkaniom poświęconym dorobkowi narodu ormiańskiego, jego historii i kulturze, pokazom filmów, spotkaniom religijnym i nabożeństwom w obrządku ormiańsko-katolickim, uroczystym spotkaniom świątecznym opłatkom, występom artystów ormiańskich, wycieczkom krajowym i zagranicznym
Strona i fundacja kaukaz.net powstała z pasji. Autorzy pragną aby portal gromadził ludzi zafascynowanych Kaukazem, chętnych do wspólnych działań i eksploracji tego, wbrew pozorom, mało znanego zakątka świata. Celem Fundacji jest rozpowszechnianie wiedzy na temat Kaukazu Południowego i Północnego - wiedzy bez zbędnych uprzedzeń czy stereotypów. kaukaz.net pokazywać nie tylko kulturę czy specyfikę poszczególnych narodów ale również współczesną sytuację mieszkańców, ich codzienność, problemy.
Powstały w 1940 roku Duński Instytut Kultury jest pozarządową, niezależną organizacją typu non-profit. Siedziba główna mieści się w Kopenhadze, w Polsce Instytut działa od 1994 roku. Instytut działa pod honorowym patronatem Jej Królewskiej Wysokości Księżnej Mary.
We wrześniu 2003 zawiązał się Warszawski Oddział IPCC (Indo-Polish Cultural Committee) pod przewodnictwem Janusza Krzyżowskiego w składzie: Marek Sawicki, Andrzej Kutnowski, Ajit Kumar, Rajesh Nautiyal, Kacper Ruciński, Samir Khurana, Umesh Wadhwa.
Forum Kenijsko-Polskie jest organizacją pozarządową typu non profit, która od 2004 roku prowadzi zaawansowaną działalność o charakterze edukacyjnym, społecznym, gospodarczym i dyplomatycznym, mającą na celu przybliżenie Polakom Kenii i vice versa.

Strona 5 z 5