organizacje

Muzułmańska gmina wyznaniowa z siedzibą w Warszawie jest członkiem Muzułmańskiego Związku Religijnego. Gmina posiada własny meczet, w którym modlitwy odbywają się w każdy piątek i święta, Centrum Islamskie oraz dwa cmentarze. Imamem gminy warszawskiej jest Mecitoglu Abdulcelil.  
Związek Buddyjski Bencien Karma Kamtsang zrzesza ludzi praktykujących buddyzm tybetański według tradycji szkoły Karma Kamtsang, znanej również jako Karma Kagju. Ośrodki Związku można znaleźć w kilku miastach w Polsce, w tym w Warszawie.
Fundacja powołana do życia w 2013 roku z pasji i miłości do muzyki i tańców, które korzeniami sięgają Afryki. Ze względu na małą wiedzę i brak świadomości o walorach pierwotnych rytmów w naszym kraju, zaangażowana w Projekt szerzenia informacji merytorycznych i doznań empirycznych dotyczących doświadczeń z muzyką i tańcem afrykańskim.
Fundacja została założona w 2012 roku przez Jamesa Omolo. Instytucja rozpoczęła działanie dzięki wsparciu  wolontariuszy.  Głównym celem organizacji jest budowanie mostu pomiędzy Afryką i Polską, angażując lokalne i międzynarodowe środowisko na wielu płaszczyznach. Afryka Connect uwrażliwia na inne kultury i uświadamia w tematach społeczno-gospodarczych.
Fundacja My Baobab jest inicjatywą wolontariuszy, którzy mają przynajmniej roczne doświadczenie w pracy charytatywnej w państwach Afryki (Madagaskar, Kenia, Zambia, Uganda). Pracowali głównie z ubogimi dziećmi i młodzieżą, ucząc w szkołach, prowadząc świetlice i pomagając w administrowaniu internatów. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z uczniami i studentami poznali codzienne problemy i bolączki afrykańskich podopiecznych i ich rodzin. 
Ideą Stowarzyszenia Kulturalnego Sahaja Yoga (czyt. Sahadźa Joga) jest popularyzacja spontanicznej metody medytacji stworzonej przez Shri Mataji Nirmala Devi, wdrażanie metod walki ze stresem oraz uzależnieniami opartych na bazie medytacji Sahaja Yoga, popularyzacja kultury indyjskiej oraz działania na rzecz tolerancji i akceptacji różnorodności rasowej, kulturowej i światopoglądowej.
Fundacja Polska- Haiti jest organizacją pożytku publicznego,powstałą by pomagać Haitańczykom po trzęsieniu ziemi, które nawiedziło ich kraj.
Sangha Uśmiech Buddy - wspólnota praktyki uważności, inspirowana naukami Thich Nhat Hanha (Wietnamskiego Mistrza zen). Podstawą praktyki jest medytacja, dlatego członkowie spotykają się raz w tygodniu, by wspólnie zasiąść do medytacji oraz podyskutować nad wybranym na dany tydzień tekstem. To miejsce, w którym można szukać uważniejszego bycia "tu i teraz", na chwilę wyłączyć się z codziennego pośpiechu i rutyny.     
Falun Dafa, znane także pod nazwą Falun Gong, jest starożytną chińską praktyką medytacyjną polegającą na uszlachetnianiu umysłu, ciała i ducha w oparciu o uniwersalne zasady moralne prawdy, życzliwości i cierpliwości.
Fundacja dla Wolności rozpoczęłą działalność w 2004 roku. prowadzi szeroki zakres działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem. Najbardziej znanym projektem fundacji jest Etnoliga.
Credo działań fundacji to 'Być może masz inne zdanie niż my - i to chodzi!' – pod tym hasłem od 2004 roku Arteria realizuje projekty wymiany myśli i działań, które pobudzają do dyskusji. Działa zarówno w najbliższym otoczeniu jak i włącza się we współpracę europejską. Fundacja ARTeria realizuje swoje cele statutowe w ramach trzech działów: ART&NET zagad­nienia i badania związane z polityką kul­turalną, projekty związane z rozwojem mediów, społeczeństwa obywatelskiego oraz sektora kultury - szczególnie organizacji pozarządowych działających w tej sferze, z rozwojem społecznym i gospodarczym poprzez działania kulturalne, projekty artystyczne ARTeriodziedzictwo działania związane z dziedzic­twem kulturowym ARTeriopublikacje działal­ność wydaw­nicza i wystawiennicza Fundacji Fundacja tworzy projekty interdyscyplinarne, spektakle teatralne, inicjuje i realizuje projekty społeczne. Jest organizatorem Festiwalu Filmowego „Kino w pięciu smakach”.
Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie (UNIC/Warsaw) stanowi element łączący Organizację Narodów Zjednoczonych z polskimi obywatelami. Dzięki temu zarówno sprawy codzienne Polaków są bliższe reprezentantom Narodów Zjednoczonych, jak i Polakom łatwiej jest zrozumieć, co ONZ chce i może zmienić w ich życiu.  
Grupa Zagranica to platforma 61 polskich organizacji pozarządowych, zaangażowanych we współpracę rozwojową, wspieranie demokracji, pomoc humanitarną i edukację globalną.
Potrzebujecie komentarza albo wsparcia eksperckiego w zakresie Półwyspu Koreańskiego – skontaktujcie się z Serwisem northkorea.pl.  Zespół redakcyjny składa się z absolwentów i studentów polskich uczelni, pracowników naukowych, doktorantów a także z informatyka i kilkorga innych pasjonatów.  
Etnoliga to największy w Polsce międzykulturowy projekt piłkarski. Wybrało ją kilkuset zawodników i zawodniczek z blisko 50 krajów – od Szwecji po Kamerun i od Argentyny po Japonię. Turniej jest bezpłatny i nie stawia żadnych barier uczestnikom. Co roku organizowane są dwa sezony: ponad dwadzieścia kolejek i 200 meczy. System rozgrywek zapewnia emocje nawet w meczach słabszych drużyn. Zawodnicy spotykają się w halach i na boiskach w różnych dzielnicach Warszawy.   Gdy siedem lat temu piłkarze Wybrzeża Kości Słoniowej pierwszy raz awansowali na mistrzostwa świata, kraj pogrążony był w wojnie domowej. Drogba, kapitan reprezentacji i napastnik Chelsea London, na kolanach błagał przed kamerami, by rodacy odłożyli broń. Podkreślał, że w reprezentacji ramię w ramię grają przedstawiciele różnych grup etnicznych. Sam jest z  południa, ale gdy dostał nagrodę dla najlepszego piłkarza Afryki, zawiózł ją na północ. Dlatego jest dla nas wzorem.
Stowarzyszenie zajmuje się promowaniem Japonii, budowaniem społeczności związanej z Japonią i szeroko pojętą kulturą Japonii, w tym kulturą tradycyjną, jak również "nową kulturą" Japonii a także tradycyjnymi grami japońskimi (go, shogi itp.).
Fuerza Perú jest stowarzyszeniem o charakterze kulturowym założonym przez Peruwiańczyków mieszkających w Warszawie oraz ich przyjaciół. Wszystkim przyświeca idea promocji i ukazania światu prawdziwego obrazu Peru i jego mieszkańców.
Fundacja Ukraiński Żurnal powstała, by promować ideę czasopisma 'Ukraiński Żurnal' w Polsce. Działa na styku kultury polskiej, ukraińskiej, czeskiej i słowackiej. Organizuje spotkania i akcje umożliwiające prowadzenie szeroko pojętego dialogu międzykulturowego. Współpracuje z innymi organizacjami, których celem jest popularyzacja kultury narodów Europy Środkowowschodniej.
Do Szkoły Francuskiej w Warszawie uczęszcza prawie 800 uczniów różnych narodowości na wszystkich poziomach nauczania (od przedszkola do klasy maturalnej). Posiadająca akredytację francuskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej szkoła naucza według programu francuskiego i jest jedną z 430 placówek tworzących sieć szkół Agencji ds. Nauczania Francuskiego za granicą (AEFE).
Afrykę trzeba dostrzec, poznać i pozwolić jej mówić, by móc ją usłyszeć. Fundacja informuje nie tylko o jej problemach, ale również o ogromnym potencjale, jaki w niej drzemie – wspaniałych ludziach, przebogatej kulturze, egzotyce. Fundacja pokazuje to, o czym często się zapomina, mówiąc o Afryce.
Centrum Studiów Polska-Azja (CSPA) to czołowy polski think-tank zajmujący się Azją Dalekiego Wschodu. W skład zespołu wchodzą specjaliści krajów Azji, dysponujący praktyczną wiedzą wyniesioną z wieloletnich doświadczeń pracy na rynkach dalekowschodnich, pobytu w Azji, znajomości miejscowych realiów, języków i kultury.
Ośrodek Samopomocy Uchodźców SINTAR to innowacyjne centrum kultury czeczeńskiej znajdujące się na Powiślu w Warszawie. Celem Sintaru jest podniesienie stopnia usamodzielnienia uchodźców z Czeczenii mieszkających w Polsce. Ośrodek Sintar dzięki swojej specyfice ma ułatwić adaptację i integrację w nowym środowisku, zwiększyć akceptację dla imigrantów wśród Polaków, a także umożliwiać podejmowanie własnych inicjatyw przez uchodźców.
Celem Fundacji jest niesienie pomocy humanitarnej oraz podejmowanie działań mających na celu budowę realnego dialogu i wsparcie integracji międzykulturowej. Partnerem fundacji w Afryce jest SSWC (Save Somali Women and Children), fundacja  założona przed 17 laty przez laureatkę wielu prestiżowych światowych  nagród, nominowaną w 2008 roku do Nagrody Nobla Ashę Haji Elmi. Kolejny partner w Somalii to brytyjska organizacji Iftin Education and Development, z którą Fundacja dla Somalii rozpoczęła budowę szkoły średniej w regionie Himan&Heeb. W Kenii partnerem jest RRDO (Relief Reconstruction and Development Organization), która działa głównie w rejonie Garissa (obóz w Dadaab). Na terenie Somalii strategicznym partnerem jest PENHA (Pastoral and Environmental Network in the Horn of Africa).
Fundacja Sam Dżub Ling (Miejsce Samospełniających się Życzeń) działa na rzecz pomocy Tybetańczykom w Polsce i poza jej granicami. Głównym celem jest niesienie pomocy zdrowotnej i edukacyjnej, a także prezentacja kultury i tradycji tybetańskiej. Działa już od kilka lat – początkowo jako Tibet House 'Acala', a następnie powołana do życia została Fundacja Sam Dżub Ling.
Stowarzyszenie Italiani in Polonia powstało z inicjatywy obecnego prezesa, Ermanno Truppa, który planował utworzenie organizacji już od lata 2007 roku. Ostatecznie założenie Stowarzyszenia, a równocześnie rozpoczęcie działalności nastąpiło w roku 2008, po tym, jak również wiele innych zaprzyjaźnionych osób postanowiło przyłączyć się do grupy i podjąć działania mające na celu zbliżenie dwóch narodów, Włochów i Polaków.

Strona 2 z 5