azja

Polsko-Chińskie Stowarzyszenie kung fu wu-shu prowadzi Mistrz Zhang Feng Jun. Stowarzyszenie obejmuje szkołę walki w stylach: Shaolin Quan [Shaolin Chuan], Taijiquan [Tai Chi Chuan], Ba Gua Zhang [Pa Kua Chang] - "Dłoń Ośmiu Trygramów", Xing Yi Quan [Hsing-I Chuan] - "Pięść Pięciu Elementów", Chin Na oraz Sanda. Ponadto w szkole naucza się techniki Qi Gong [Chi Kung] i masażu...
Ośrodek Migrant Fu Shenfu to istniejące od 2005 roku przy domu księży werbistów miejsce spotkań dla mieszkających w Warszawie uchodźców. Fu Shenfu oznacza w języku chińskim 'szczęśliwy kapłan'. Jest to określenie nadane jednemu z misjonarzy zgromadzenia, Józefowi Freinademetzowi, patronującemu warszawskiemu ośrodkowi.
Warszawska Grupa Gamelanowa (Warsaw Gamelan Group) jest jedynym w Polsce zespołem prezentującym tradycyjną muzykę indonezyjską z Jawy Środkowej. Muzyka gamelanu (od starojawajskiego słowa gymel - uderzać), czyli orkiestry składającej się z różnego rodzaju instrumentów (głównie metalofonów), towarzyszy Indonezyjczykom w każdej niemal dziedzinie życia. Instrumenty, na których gra Gamelan Warszawski, zostały sprowadzone przez Ambasadę Republiki Indonezji, a część muzyków grupy doskonaliła swój...
Zespół tańca indyjskiego NATARAJA organizuje pokazy klasycznego tańca indyjskiego Bharatanatyam, teatru kudijattam, tańca ludowego oraz choreografii do muzyki z filmów Bollywood.
Polskie Towarzystwo Orientalistyczne (PTO) jest specjalistycznym towarzystwem naukowym upowszechniającym wiedzę o ludach, językach i kulturach Wschodu. Od 1953 roku siedzibą PTO jest Warszawa. Poprzednie siedziby to Lwów i Kraków. PTO było i pozostaje jedyną organizacją skupiającą wszystkich orientalistów polskich na zasadzie dobrowolnego członkostwa, rozwijającą działalność naukowo-wydawniczą oraz popularnonaukową w dziedzinie orientalistyki.
Stowarzyszenie Wspólnota Kazachska jest organizacją pozarządową non profit, działającą na rzecz jednoczenia ludzi różnych narodowości, kultur i religii. Chce jednoczyć ludzi, którzy sprzeciwiają się wszelkim przejawom nietolerancji i dyskryminacji ze względu na narodowość, wyznanie czy światopogląd.
Muzułmański Cmentarz Kaukaski to obok Muzułmańskiego Cmentarza Tatarskiego jedyny cmentarz muzułmański w Warszawie i jednocześnie starszy z nich. Cmentarz uznano pomnik historii.
Szkoła skupia się przede wszystkim na tańcu bharatanatyam (bharatanatjam), który jest jednym z kilku klasycznych odmian tańca indyjskiego (kuchipudi, kathak, odissi, manipuri, mohiniattam, bharatanayam).   Na zajęciach, przekazywane są wiadomości o technice tańca, historii, niezbędna wiedza dotycząca mitologii, tradycji wykonawczej. Podczas zajęć można też nabyć umiejętności potrzebne do wykonania trudnego makijażu, wiązania sari tanecznego i ubierania się w kostium estradowy do...
Centrum jest placówką naukową o profilu społeczno-kulturowym. Mieści się w Szkole Wyższej Psychologii Spolecznej i działa od 2005 roku. Zajmuje się nauczaniem języków orientalnych - chińskiego, japońskiego i birmańskiego, a także przekazywaniem wiedzy o kulturze i realiach życia codziennego.  Centrum zajmuje się wielkim regionem obejmującym całą Azję Wschodnią: Północno-Wschodnią i Południowo-Wschodnią. Głównym przedmiotem zainteresowań jego pracowników jest ta pierwsza, do której zalicza się...
Akashia to restauracja sushi istniejaca od 2003 roku. Jej specjalnością jest sushi przygotowywane przez szefa kuchni Kim Jae Hak'a.
Centrum Europy to więcej niż zwykła szkoła językowa. Od 2005 roku szkoła zajmuje się organizowaniem nie tylko zajęć językowych, lecz również wizyt studyjnych, projektów międzynarodowych i kulturalnych.
Polska nawiązałą stosunki dyplomatyczne z Republiką Armenii w 1992 roku. W styczniu 2006 roku JE Ashot Galoyan złozył listy uwierzytelniające, a tym samym został pierwszym ambasadorem Armenii w Polsce.  W marcu 2010 JE Zdislav Rachinski został drugim ambasadorem pełnomocnym Republiki Armienii w Polsce.
Celem Fundacji jest krzewienie kultury japońskiej w Polsce, m.in. poprzez nauczanie języka japońskiego. Działalność Fundacji to także m.in.: tłumaczenia, wydawanie książek, organizację targów, wystaw, pokazów, kiermaszy, wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
Przeżyj niezapomnianą ucztę nietuzinkowego jedzenia, przy wspaniałej obsłudze, w luksusowej atmosferze.
Tandoor Palace serwuje potrawy kuchni z regionu północnych Indii.
Świątynia Hare Kryszna to centrum Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny. Świątynia to ośrodek misyjny, należący do wisznuizmu. Celami Towarzystwa są przede wszystkim: szerzenie wiedzy duchowej, edukacja, umacnianie więzi między uczestnikami.  Może tam wejść każdy. Najlepiej odwiedzić świątynię w niedzielę ok.13.00, gdyż wtedy odbywa się festiwal (czyli coś na zasadzie nabożeństwa). Świątynia jest otwarta także w ciągu tygodnia, ale wtedy świątynię można jedynie obejrzeć, a...
Strefa odpowiedzialności biura obejmuje Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię, a głównym jego zadaniem jest utrzymywanie kontaktów z lokalnymi środkami masowego przekazu i naukowcami w celu dostarczania podstawowych informacji o Tajwanie, aby polityka i osiągnięcia rządu byly zrozumiane. Biuro przybliża także kulturę chińską i wspomaga występy artystów z Tajwanu w Polsce, by Polacy mogli poznać cechy charakterystyczne tej kultury.
Za - oznacza siedzieć, Zen - całość, wszechświat, ty i wszystko co cię otacza. Praktykować zazen to usiąść we właściwej pozycji, tam gdzie jesteśmy, takimi jakimi jesteśmy, usiąść niczego nie pragnąc. Wieczność to praktyka tu i teraz. Życie jest następstwem teraźniejszych chwil. [Mistrz Kaisen]
Na retritach Garudy spotykają się praktykujący z całego kraju.     Nauki kontynuowane są w formie praktyk poprzez liczne ośrodki Garudy w Polsce, których celem jest stworzenie właściwych warunków do praktykowania medytacji oraz wprowadzenie nowych praktykujących do zasad i podstawowych praktyk według Tradycji Jungdrung Bon.
Wspólnota Dzogczen jest społecznością osób praktykujących nauki dzogczen w linii przekazu Chögjala Namkhai Norbu Rinpocze. Wspólnota zrzesza praktykujących w różnych krajach. W Polsce od 1994 roku zarejestrowana jest jako związek wyznaniowy "Wspólnota Dzogczen w Polsce". Należy ona także do Polskiej Uni Buddyjskiej.
Szkoła Zen Kwan Um wywodzi się z koreańskiej tradycji przekazu Dharmy – Czogye. Jej Założycielem jest Mistrz Zen Seung Sahn – 78 Patriarcha wspomnianej tradycji, który trzydzieści lat temu przybył do Stanów Zjednoczonych i wspomagany przez grupę swych uczniów, założył Ośrodek Zen w Providence – Rhode Island, będący dziś głównym ośrodkiem Szkoły Zen Kwan Um.
Związek Buddyjski Tradycji Karma Kamtzang gromadzi wokół siebie ludzi praktykujących buddyzm tybetański według tradycji szkoły Karma Kamtzang, znanej też pod równorzędną nazwą Karma Kagju. Najwyższym autorytetem duchowym tej szkoły jest Jego Świątobliwość Gjalłang Karmapa. Związek prowadzi także ośrodek w Warszawie.
Jesteśmy grupą buddystów praktykujących czan (chińską odmianę zen) pod kierunkiem Mistrza Szeng-jena (Sheng-yen) oraz jego ucznia Johna Crooka. Związek powstał w roku 1997 po odosobnieniu jakie poprowadził w Polsce Mistrz Szeng-jen. Linia nauk, którą reprezentuje Mistrz Szeng-jen łączy dwie tradycje chińskiego buddyzmu, Lin-chi (jap.Rinzai) oraz Tsao-tung (jap. Soto).
Misja Buddyjska jest kościołem – związkiem wyznaniowym, który formalnie został zarejestrowany w Polsce 22 czerwca 1995 roku i wpisany do rejestru Kościołów i Związków Wyznaniowych w dziale A pod pozycją numer 97. Misja Buddyjska powstała w sierpniu 1992 roku staraniem osób, które od lat siedemdziesiątych XX w. prowadziły religijną działalność buddyjską w Polsce i mających doświadczenie praktykowania Dharmy w buddyjskich klasztorach w Azji.
Wiele osób praktykujących buddyzm na terenie Polski, zarówno przed drugą wojną światową jak i po niej, łączyło się w grupy nieformalne. Pierwsze zorganizowane grupy buddyjskie pojawiły się w Polsce w połowie lat siedemdziesiątych. Ich rozwój doprowadził stopniowo do powstania szeregu formalnie zarejestrowanych buddyjskich związków wyznaniowych.  

Strona 9 z 10